Veranderingen binnen FluXus

Muziekschool FluXus heeft vanaf de zomer 2014 de meesten van haar muziekdocenten ontslagen. De aanleiding hiertoe is een drastische korting in de door de gemeente Zaandam verstrekte subsidie geweest. Vele docenten waaronder ik zijn doorgegaan binnen FluXus op een andere grondslag, namelijk als zelfstandige (ook wel eens onterecht als ZZP'er aangeduid). FluXus is een faciliterende instelling geworden, en zet de meerwaarde-activiteiten (zoals concours, talentklas, samenspeelactiviteiten, andere cursussen, kortom alles wat een muziekschool overstijgend maakt) voort.

Wat is er niet veranderd?

Ik blijf als pianodocent lessen geven als vanouds. Mijn manier van werken blijft hetzelfde.

En wat wel?

Vroeger meldde u zich bij de administratie aan via een inschrijfformulier voor les. U werd aan een docent toegewezen, en na verloop van tijd kreeg u een factuur die u aan de muziekschool betaalde. Als u of uw kind ziek/verhinderd was belde u naar de muziekschool. Als de docent ziek was belde de muziekschool uw les af. Dit is allemaal veranderd.

 • U kiest zelf uw docent. Door te kijken op de FluXus website, en de eigen websites van de docenten te bekijken.
 • U schrijft zich in bij de docent, niet bij de muziekschool. U kunt dat rechtstreeks via mijn e-mailadres doen. Mijn e-mailadres is harry@marsandmc.nl, klik mij of info@marsandmc.nl, klik mij. Staat ook op de pagina contact op deze website. Schrik niet van het marsandmc.nl, dat is ook een website van mij, maar dat onthoudt niemand :)
 • Hoewel het mogelijk is om de aanmelding ook via de website van FluXus te doen; de directe route via mijn e-mailadres heeft de voorkeur.

Aanmelden per e-mail, wat heb ik nodig?

 • Lesvoorwaarden, u geeft in de e-mail aan dat u kennis heeft genomen van de lesvoorwaarden. (Het is goed om die ook daadwerkelijk te lezen.). De lesvoorwaarden kunt u inzien via het menu of klik hier.
 • Naam van de leerling.
 • Indien de leerling minderjarig is, de naam van een ouder/voogd.
 • Geboortedatum van de leerling
 • Adres, postcode en woonplaats.
 • Telefoonnummer(s), vast en mobiel. Als de leerling wat ouder is en eigen telefoon heeft graag ook nummer van de leerling.
 • E-mail - Ook hier geldt, als de leerling wat ouder is en eigen e-mail heeft, graag die erbij.
 • Geef de gewenste lesvorm aan (lesduur). Op de pagina tarieven leest u welke lesvormen er zijn en hoeveel het kost.
 • Gewenste leslocatie, is dat de Westzijde Zaandam (di en wo) of de Pelikaan Krommenie (do), of zijn alle twee locaties mogelijk.

Dag en tijd in het nieuwe seizoen

Ik maak met iedere leerling (of ouder) voor de eerste lesweek in het nieuwe seizoen een voorlopige lesafspraak. Tijdens die eerste les neem ik uitgebreid de roostering-mogelijkheden door, en volgt er een definitieve lestijd de week erop.
Alle details van wanneer tot wanneer op welke dag ik u kan inroosteren, komen dus in het nieuwe seizoen aan de beurt.
Zoals hierboven gezegd, dinsdag en woensdag geef ik les aan de Westzijde Zaandam, en donderdag in de Pelikaan, Krommenie.

Verder nog..

 • Als u aanmeldt of inschrijft is er nog geen betalingsverplichting. Die is er pas als er les gegeven is.
 • U heeft een directe financiële relatie met de docent: u betaalt de lessen direct aan de docent. In mijn geval: zie de lesvoorwaaarden en tarieven in het menu.
 • Bij aanvang wordt eenmalig een overzichtsfactuur gestuurd. Daarna houdt u zelf de termijnbetalingen bij die op de pagina tarieven zijn aangegeven. U kunt kiezen uit verschillende betaaltermijnen.
 • Waar u vroeger de muziekschool belde om uw afwezigheid door te geven, doet u dat nu via mijn mobiele telefoon. Liefst per SMS. Of, als het vroeg genoeg is zodat ik het kan lezen, per e-mail. Zie ook de lesvoorwaarden.
 • Duolessen van 45 minuten zijn alleen mogelijk als er een geschikte partner is. Indien u voor duolessen inschrijft dient u ermee rekening te houden dat er mogelijk geen geschikte partner is, en dat moet worden uitgeweken naar 30 minuten individueel (of langer, indien gewenst).
 • Kortingsregelingen die de muziekschool vroeger had voor bijv. meer leerlingen binnen een gezin, zijn er niet meer. Daar in de plaats zijn wel andere mogelijkheden gekomen om een bijdrage te krijgen in de kosten voor les. Klik daarvoor op tarieven, dan ziet u enkele mogelijkheden, zoals 'Meedoen Zaanstad'.

Harry / Ruby (FluXus Zaandam)
Harry / Ruby (FluXus Zaandam)

Meedoen Zaanstad

Indien u in Zaanstad woont, ik ben aangesloten als deelnemer bij Meedoen Zaanstad. Dit is de website. U vindt mij op deze website als deelnemer. Het betekent, dat indien u een zogenaamde RSK-toekenning heeft, u een jaarlijkse korting van € 550 op de lesprijs ontvangt.


FluXus